ZASADY POSTĘPOWANIA związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Szanowni Państwo,
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na terenie ośrodka Republiki Sztuki Tłusta Langusta w Poznaniu (obejmującego Scenę Dużą przy ul Gwarnej 11 oraz Scenę Małą przy ul Ratajczaka 44/4 ptr.) wprowadzamy w życie szczególne rozwiązania mające na celu ochronę osób uczestniczących w organizowanych przez nas wydarzeniach kulturalnych.

ZASADY POSTĘPOWANIA związane z przeciwdziałaniem COVID-19:

1. Zakrywanie ust i nosa na terenie ośrodka jest obowiązkowe, zarówno w sali teatralnej, w której prezentowane są spektakle, jak i w szatni oraz toalecie. Zapewniamy środki ochrony osobistej. Jeśli zapomnicie Państwo o wzięciu z domu maseczki ochronnej, będziemy z nią czekać przy wejściu do Republiki Sztuki Tłusta Langusta.

2. Przy wejściu znajduje się stanowisko z płynem do dezynfekcji rąk. Każdy z widzów tuż po wejściu do wnętrza Republiki Sztuki Tłusta Langusta proszony jest o dezynfekcję rąk. Także później, jeśli poczujecie Państwo potrzebę skorzystania, możecie w każdej chwili poprosić o zdezynfekowanie rąk.

3. Na miejscu zapewniamy dostęp dostęp do bieżącej, ciepłej wody oraz mydła. Zachęcamy do tego, by myć ręce często, starannie, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, tzn. co najmniej przez 30 sekund.

4. Dezynfekujemy i wietrzymy regularnie przestrzeń – także krzesła, klamki i poręcze w sali teatralnej [przed i po każdym wydarzeniu].

5. Do udziału w organizowanych przez nas Wydarzeniach uprawnione są wyłącznie osoby, które według ich najlepszej wiedzy nie są osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie, ani też nie przebywają pod nadzorem epidemiologicznym. Na wejściu każdy z widzów proszony jest o wypełnienie Oświadczenia o stanie zdrowia potwierdzającego powyższe informacje. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w Oświadczeniu lub odmawia złożenia Oświadczenia nie zostanie dopuszczona do udziału w Wydarzeniu. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu dane osobowe zawarte w Oświadczeniu będą mogły zostać przekazane przez Republikę Sztuki Tłusta Langusta właściwym służbom sanitarnym.

6. Przychodzimy do pracy zdrowi. Testujemy nasz zespół realizatorski. Posiadamy ważne certyfikaty Covidowe.

7. W związku z obostrzeniami wprowadziliśmy ograniczenie liczebności publiczności biorącej udział w organizowanych przez nas wydarzeniach do 30%.